Spring til indhold

Idégrundlag

Beskrivelse af idégrundlag for Safe2Fall®

Scan Convert A/S har designet et sikkerhedsnetsystem til montage på broer. Designet tager udgangspunkt i broer fra projektleverancer, i forbindelse med hovedstadens letbane (HL.)

Scan Convert A/S designer, projekterer og fremstiller sikkerhedskassetternes bærearme til den enkelte bros udformning.

Sikkerhedskassetteløsningen kan oftest monteres på eksisterende trafikspærring med minimal forstyrrelse af trafik og drift på broerne. Ved behov kan sikkerhedskassetterne udskiftes

Der kan efterfølgende tilbydes dataopsamling på de monterede dele i de bærende konstruktioner således, at eventuelle belastningspåvirkninger kan datalogges og registreres. Dataopsamlinger og registreringer kan efterfølgende danne basis for erfaringer, alternativt give meldinger til kommandocentral om udrykning til arnestedet.

All IP-rights are reserved to Scan•Convert. Unauthorised use or copying of parts of the drawings is not allowed. Scan•Convert can permit use of parts of the drawings only upon written request.